Jens Lauersøns Legat gir bokgave til alle skolene

Oppdatert av: Mette Ofstad (09.sep.2015)

Dette er legatet som har delt ut ca. 18 millioner kroner til "Kragerøe Byes Gavn og Bedste" gjennom 250 år, de står bak ordførerens flotte sølvkjede og en rekke betydelige gaver til byen, til Kragerøs foreningsliv og til enkeltborgere opp gjennom årene for å nevne noe. I år er det skolene som får legatets flotte jubileumsbok. Et klassesett på 30 bøker til hver skole!

På Jens Lauersøns Legats årsmøte den 6. mars i år ble det bestemt å gi alle skolene i kommunen ett klassesett av  jubileums boka. Og ikke bare grunnskolene får. Også Kragerø Læringsenter og Kragerø videregående skole får denne gaven.

- Bøkene inneholder 250 år med historie som sier noe om røttene våre, sier Reidar Krafft - legatets forstander.

legat1.jpgBoka er et lite praktverk trykt på glanset og tykt papir som gjengir både tegninger og foto på ypperlig vis.
Forfatterne er i vesentlig grad kjente kragerøfolk. Boken tar for seg byens historie fra 1763 da byens store velgjører døde og etterlot sin store formue til "Kragerøe Byes Gavn og Bedste".

-Det er svært sjelden man finner et legat som har vært i virksomhet i hele 250 år. Og like sjelden er det at formålet til legatet er å arbeide for byens beste, skriver leder i Kragerø og Skåtøy historielag Sverre Okkenhaug i sitt forord i boka. 

Byens kjente tegner Carl Fredrik Monsen har stått for typografi og utforming av boka. Mange av tegningene og maleriene hans er gjengitt og hever i høy grad utgivelsens kvalitet. Det samme gjør de mange flotte bildene til journalist Jimmy Åsen. Han har også skrevet et av kapitlene der det blir vist hvilken stor hjelp legatet har gitt også til enkeltmennesker - også Jimmy Åsens egen familie. i dette kapitlet og i boka forøvrig ligger det mye interessant historie som kan være spennende for dagens elever.

I boka finner vi også en oversikt over mange av utdelingene legatet har stått for inntil 2012. Jørgen Heibø Modalsli har beregnet en omtrentlig sluttsum for hva legatet har bidratt med gjennom disse 250 årene. Det er en kjempesum - hele 18 millioner kroner har man kommet til tatt i betraktning valutastabilitet og omregning fra daler til kroner. Her er forøvrig en kilde til mange artige matematikkoppgaver for elevene.

Det engelske ordspråket "A finger in every pie" - å ha en finger med i alt; det kan man  trygt si at Jens Lauerssøns legat har hatt med sine gaver i Kragerø!legat2.jpg

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image