Kystperlene

Oppdatert av: stein ove sannes (19.des.2016)

Her finner du en planskisse med aktiviteter for 1. - 10. trinn. Dette er tverrfaglige aktiviteter etter mal av Den naturlige skolesekken.

skatoy-skole-09-10-018.JPG

Enhet for skole har over en del år bygd opp enkelte aktiviteter som går inn under Den naturlige skolesekken.  Nå har vi ambisjoner om å lage en plan der hvert klassetrinn skal få et tilbud, slik vi gjør det med den lokale kulturskatten som vi kaller Perleraden. Denne nye planen har vi kalt Kystperlene.

Til nå har vi utarbeidet et eget oppsett etter en delvis mal av Perleraden. Mens noen av aktivitetetene går på kryss av skolene, er andre aktiviteter lagt til skolenes nærområde. Vi har blant annet søkt midler fra Staten via Naturfagsenteret og Den naturlige skolesekken  i 2013 og fått 100 000 kroner til å videreutvikle dette prosjektet fra Naturfagsenteret. Planen krever midler både til organisering og utstyr. Vi er nå i en prosess med nok en søknad om flere midler for å få denne planen gjennomført. Du kan se planskissen her.

aalegress10.jpg