Kunngjøring av legater

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Apoteker Eilif Farsjøs legat, Legat for utdanningsformål, Legat for almennyttige formål, Legat til dekning av individuelle behov, annonseres nå.

 APOTEKER EILIF FARSJØS LEGAT

Av legatets avkastning skal det deles ut midler for økonomisk hjelp til utdanning av ungdom hjemmehørende i Kragerø.

§ 2 i vedtektene for legatet har følgende ordlyd:

”Legatet har til formål å utdele midler for økonomisk hjelp til ungdom i Kragerø kommune   som må bo hjemmefra i skoletiden. Til videreutdannelse på kurs og skoler.

Kunstfag tas ikke med i fordelingen, heller ikke studier ved universitetet.

Søknad om stipend sendes legatets styre.  Det må redegjøres for formålet og varigheten av kurset.

Bekreftelse på opptak utsendt av skolen vedlegges.  Stipendiene gis til søkere som må reise fra Kragerø for å studere.  Ved utdeling legges det vekt på at det blir en yrkesmessig spredning av stipendiene.

Søknadsskjema kan hentes på kommunens hjemmesider www.kragero.kommune.no   Tjenester, skjemaer og flere tjenester, eller fås ved henvendelse til Servicesenteret.

Søknaden sendes legatets styre, Rådhuset, Postboks 128, 3791 Kragerø, innen 01. oktober 2011


 LEGAT FOR UTDANNINGSFORMÅL I KRAGERØ KOMMUNE

Av legatets avkastning skal det hvert 2. år deles ut midler for økonomisk hjelp til utdanning av ungdom hjemmehørende i Kragerø.

§3 i vedtektene for legatet har følgende ordlyd: Legatets netto avkastning skal innen utgangen av november måned hvert 2. år deles ut i porsjoner til ungdom hjemmehørende i Kragerø kommune.  Legatmidler kan søkes av ungdom som tar utdanning etter grunnskolen.

 Søknadsskjema kan hentes på kommunens hjemmesider www.kragero.kommune.no   Tjenester, skjemaer og flere tjenester, eller fås ved henvendelse til Servicesenteret.

Søknaden sendes legatets styre, Rådhuset, Postboks 128, 3791 Kragerø, innen 01. oktober 2011.

­­­­­­­­

LEGAT FOR ALLMENNYTTIGE FORMÅL I KRAGERØ KOMMUNE

§3 i vedtektene for legatet har følgende ordlyd: Legatets netto avkastning skal innen utgangen av november måned hvert 2. år deles ut i porsjoner til humanitære og/eller allmennyttige formål i Kragerø.  Det skal ikke gis midler til formål som i henhold til lov skal dekkes av det offentlige eller til formål som er av politisk art.

Søknadsskjema kan hentes på kommunens hjemmesider www.kragero.kommune.no   Tjenester, skjemaer og flere tjenester, eller fås ved henvendelse til Servicesenteret.

Søknaden sendes legatets styre, Rådhuset, Postboks 128, 3791 Kragerø, innen 01. oktober 2011.

LEGAT TIL DEKNING AV INDIVIDUELLE BEHOV SOM IKKE IVARETAS AV VELFERDSLOVGIVNING I KRAGERØ KOMMUNE

§3 i vedtektene for legatet har følgende ordlyd: Legatets netto avkastning skal innen utgangen av november måned hvert 2. år deles ut i porsjoner til søkere bosatt i Kragerø kommune med individuelle behov som ikke ivaretas av velferdslovgivning. 

Søknadsskjema kan hentes på kommunens hjemmesider www.kragero.kommune.no   Tjenester, skjemaer og flere tjenester, eller fås ved henvendelse til Servicesenteret.

Søknaden sendes legatets styre, Rådhuset, Postboks 128, 3791 Kragerø, innen 01. oktober 2011.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image