Kunngjøring av konkurranse

Oppdatert av: stein ove sannes (18.jul.2017)

Konkurransegrunnlaget for anskaffelser av brøytekontrakter (sesongene 2017/2018 og 2018/2019) for Helle, Skåtøy, Stabbestad, Tåtøy, Kjølebrønn og Sannidal er nå offentligjort og lagt ut på Doffin.no