Kulturminnedagen søndag 17. september 2017

Oppdatert av: stein ove sannes (30.aug.2017)

Kragerø og Skåtøy Historielag og Berg-Kragerø Museums Venner har i år valgt å legge arrangementet til Studsdalen.

Dette er området hvor den første idrettsforeningen i distriktet, skytterlaget Riflen, la sine øvelser til. Ennå er det synlige minner etter skytebaner og forsamlingslokaler.

Grensekors fra 1891 da grensene mellom Skåtøy kommune og Kragerø by ble trukket, vil også bli påvist.

Kai Køhler er guide.

Turen følger Folkestien med avstikkere. Den starter ved porten til Kragerø stadion kl. 13 og blir avsluttet med en rast ved Frydensborg Gård barnehage.

Ulf Hamran forteller her om gårdens historie.

 

Kragerø og Skåtøy Historielag  og Berg-Kragerø Museums Venner