Kragerøkystens framtid - også interessant for sommergjestene?

Oppdatert av: Mette Ofstad (09.sep.2015)

Det er viktig for kommunen å komme i kontakt med alle som har tilknytning til Kragerø. Derfor henvender kommunen seg denne gangen til dem som tilbringer fritiden i vår praktfulle skjærgård eller innenlandsområder. I denne forbindelse arrangeres det åpent møte fredag 13. august kl. 13.00 - 14.30 i Kragerø rådhus.

Hva mener sommergjester og hyttebeboere om kragerøkystens framtid? Hvilke tanker og refleksjoner får dere når dere leser scenariene i rapporten fra ”foresight” – prosjektet? Det er dette som vil bli tatt opp på møtet den 13. august. Ordføreren vil åpne møtet, mens rådmann Ole Magnus Stensrud vil orientere om bakgrunnen.. Det vil også bli en sekvens hvor man vil diskutere veien videre. Deltakerne vil kunne komme med både spørsmål og innspill. Dette burde være interessant stoff for alle som er interessert i Kragerøs framtid.

Det var i august 2009 at formannskapet bestemte at det skulle gjennomføres et såkalt "foresight"-prosjekt for Kragerø-kystens framtid med Telemarksforskning som samarbeidspartner. Rapporten fra prosjektet er nå ferdig og kan .lastes ned fra http://kragero.kommune.no  under overskriften Lokaldemokrati - Planer og rapporter.

Målet med prosjektet var å trekke opp linjene for hvilken retning man ønsker at Kragerøs utvikling skal ta. Kommunens disponering av de kystnære områdene skulle være en sentral del av prosjektet. For å få innspill fra de 48 deltakerne ble det satt opp fire såkalte scenarier. Scenarier er ikke ønskede framtidsbilder, men skal tvert imot åpne øynene for annerledes og uvante hendelser som ikke nødvendigvis er ønskelige. De fire scenariene er utviklet på bakgrunn av trender og drivkrefter som er forholdsvis sikre, men også på delvis usikre utviklingstrekk.

Kommunens servidesenter tar gjerne imot din tilbakemelding om du kommer eller ikke. Send den på epost til post@kragero.kommune.no   eller ring direkte til Servicesenteret: tlf. 35 98 63 00. Vel møtt på Rådhuset fredag 13. august!

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image