Kragerø Rådhus er miljøfyrtårn

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Endelig er Kragerø Rådhus blitt miljøfyrtårn! Hvordan miljøfyrtårnarbeidet kan bli lønnsomt, konkret, enkelt og relevant er en utfordring for alle kommuner.

I sertifiseringsrapporten heter det:

 

Arbeidsgruppa viser et stort engasjement og har lagt ned mye arbeid, verneombudet er en pådriver sammen med miljøkonsulenten. Ansvaret er fordelt på 5 personer. De har utarbeidet konkrete målsettinger med hensyn til avfall, energi, arbeidsmiljø og transport. Kommunen har anskaffet et kvalitetsstyringssystem QM+ som gir muligheter til å følge opp hms, kvalitet og miljøaktivitetene på en enklere og bedre måte.

 

Kragerø kommune har inngått et samarbeid med NEE (Norsk Enøk og Energi AS) som skal gjennomføre tiltak om energiøkonomisering. Innsparingen skal dekke kostnadene.

Innføring av I-pad til politikere har medført en betydelig innsparing i portoutgiftene. Standard tosidig kopiering og ”follow-me” funksjonalitet er tatt i bruk i bygget. Kragerø kommune handler inn Fairtrade-produkter.

 

Det estetiske er ivaretatt med en uvanlig stor bruk av mange typer kunstverk fra maleri til spennende installasjoner. Rådhuset er gammelt og har mange overraskende, interessante og historiske detaljer og rom. Den politiske ledelsen viser et positivt engasjement og vilje til at Kragerø kommune skal gjennomføre konkrete miljøtiltak og markere seg i lokalmiljøet som en miljøpådriver.

 

Hvordan miljøfyrtårnarbeidet kan bli lønnsomt, konkret, enkelt og relevant er en utfordring for alle kommuner. Erfaring fra andre kommuner, har vist at de beste resultater av enøk-satsingen oppnås når alle ansatte engasjerer seg i å lykkes med enøk og miljøsatsingen. Enøk bør ikke begrenses til innføring av tekniske systemer, jfr. NEE’s undervisningsopplegg for energi og enøk i barneskoler og barnehager” som synes å være i tråd med en mer helhetlig tilnærming. Den kommunale ledelsen har en utfordring i å få dette til. Mulighetene for å få til svært gode resultater ligger der. Kanskje kan QM+ systemet bidra til en mer effektiv måloppnåelse også i enøk-arbeidet.

 

Mer informasjon om denne saken kan fås ved henvendelse til miljøkonsulent, HMS-rådgiver eller personalsjef i kommunen.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image