Kragerø Kunstskole søker rektor

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Stillingen innebærer lederansvar for skolens drift og utvikling innenfor alle skolens områder: økonomisk, administrativt, faglig-pedagogisk og personellmessig.

Kragerø Kunstskole er en toårig forskole til høyere utdanning innenfor kunst-, design- og kulturfag, samt arkitektur.  Kunstskolen har plass til 40 studenter.

Kunstskolen har samarbeid med to universiteter i England om at kvalifiserte studenter kan søke seg rett inn i tredje året til en bachelorgrad i kunstfag etter to år ved Kragerø kunstskole. 

Kunstskolen er offentlig godkjent med statsstøtte, og den er organisert som et foretak (AS) som eies av Kragerø kommune. Rektor rapporterer til, og legger fram saker for styret.

Kunstskolen startet opp høsten 2012 og arbeider målrettet med å gi våre studenter kunstfaglig utdanning med høy kvalitet. Da skolen er relativ ny, arbeides det aktivt med å utvikle merkevaren Kragerø Kunstskole, videreutvikle skolens kunstfaglige profil og rekruttere nye studenter.

Skolen er svært godt utstyrt  og holder til i store, moderne og  hensiktsmessige lokaler ved sjøen i Kragerø sentrum, med spektakulær utsikt fra der Munch malte Solen.

Se for øvrig skolens hjemmeside: www.kragerokunstskole.no

Stillingen innebærer lederansvar for skolens drift og utvikling innenfor alle  skolens områder: økonomisk, administrativt, faglig-pedagogisk og personellmessig.

Stillingen er fast.  Ledelsesressursen utgjør f.t 70 %.  Ledelsesressursen er avhengig av antall studenter – og den kan derfor på sikt utvides til 100%.  Stillingen kan også kombineres med undervisning dersom det er ledige undervisningstimer og den som blir tilsatt dekker fagområder som skolen har bruk for.  Søkere bør opplyse om man ønsker en ren administrativ/lederstilling på 70% , eller en kombinasjonsstilling med inntil 30% undervisning.

Vi søker en skoleleder som er:

  • Visjonær - men også målrettet og systematisk
  • Motivert og resultatorientert i forhold til skolens mål og studentenes utvikling
  • Genuint opptatt av å bygge merkevaren Kragerø kunstskole slik at den blir godt synlig regionalt og nasjonalt, og med internasjonal tilknytning.
  • Kunnskapsorientert med gjennomføringsevne og evne til omstilling og ny læring
  • Tydelig og synlig i utøvelsen av lederrollen på de ulike ansvarsområdene
  • Lojal, samarbeidsorientert og fleksibel i forhold til skolens studenter og personale og i forhold til kunstskolens eier og til skolens styre
  • Kommunikativ med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

 

Kvalifikasjoner:

  • Du har godkjent høyere utdanning og innehar pedagogisk kompetanse
  • Du har ledererfaring fra skoleledelse eller andre typer virksomheter
  • Lederutdanning vil være en fordel

 

Lønn etter avtale.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Tiltredelse: 1. august 2015

Søknadsfrist: 15. mars 2015

Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til :

Styreleder Eivind Eckholdt  tlf. 93401964

Styremedlem Reidun Brokke tlf. 91630632

Søknad med vedlagt CV sendes elektronisk eller pr. post til styreleder Eivind Eckholdt, epost: eckholdte@gmail.com  Postadresse: Kragerø Kunstskole, Postboks 264, 3791 Kragerø

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image