Kragerø kommunes kunstnerstipend

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Kragerø kommune deltar i Kommunal- og regional departementets ”Bolyst” prosjekt. I den forbindelse har Kragerø kommune opprettet fire kunstnerstipend á kr 25 000,-.

Kragerø kommune deltar i Kommunal- og regional departementets ”Bolyst” prosjekt. Dette innebærer å legge til rette for at kommuner innenfor det distriktspolitiske virkeområdet skal bli mer attraktive å bo i og flytte til.

I den forbindelse har Kragerø kommune opprettet fire kunstnerstipend á kr 25 000,-.

Stipendordningen er fire etableringsstipend som innebærer en delfinansiering av leieutgifter i atelierfelleskapet i Kirkegata12 i Kragerø. To atelier/kunstnerstipend står nå ledig fra 1. juli 2014. Hvert atelier er på ca. 30 kvm.  I Tillegg er det et felles visningsrom/galleri.

Stipendperioden er et år, men det kan søkes om forlengelse av stipendperioden med inntil to år.

Det forutsettes at minst én av stipendmottakerne har fremmedkulturell bakgrunn.

I utvelgelsen av stipendiater vil det vektlegges kunstnerisk kvalitet og aktivitet i form av utdanning, deltagelse på juryerte regionale-/nasjonale utstillinger og/eller offentlige oppdrag.

Retningslinjer: www.kragero.kommune.no

Søknad med CV og dokumentasjon av inntil 10 arbeider på CD/DVD sendes:

Kragerø kommune, Enhet for kultur

Postboks 128, 3791 Kragerø.

Frist: Søknader ønskes omgående da søknadene behandles fortløpende.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image