Kragerø kommunes kunstnerstipend - ledig atlier

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Kragerø kommune deltar i Kommunal- og regional departementets ”Bolyst” prosjekt.I den forbindelse har Kragerø kommune opprettet fire kunstnerstipend á kr 25 000,-.

Vi har nå ledig 1 atlier.

Nedenfor finner du en presentasjon av ordningen.

Dette innebærer å legge til rette for at kommuner innenfor det distriktspolitiske virkeområdet skal bli merattraktive å bo i og flytte til.
I den forbindelse har Kragerø kommune opprettet fire kunstnerstipend á kr 25 000,-.
Stipendordningen er fire etableringsstipend som innebærer en delfinansiering av leieutgifter i atelierfelleskapet i Kirkegata12 i Kragerø.
Stipendperioden er et år, men det kan søke om forlengelse av stipendperioden med inntil to år.
Det forutsettes at minst én av stipendmottakerne har fremmedkulturell bakgrunn.
I utvelgelsen av stipendiater vil det vektlegges kunstnerisk kvalitet og aktivitet i form av utdanning,
deltagelse på juryerte regionale-/nasjonale utstillinger og/eller offentlige oppdrag.


Retningslinjene
Søknad med CV og dokumentasjon av inntil 10 arbeider på CD/DVD sendes:
Kragerø kommune, Enhet for kultur
Postboks 128, 3791 Kragerø.
Frist: 10. november 2012

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image