Kragerø kommune utlyser ulike legater

Oppdatert av: stein ove sannes (05.sep.2016)

Kragerø kommune utlyser ulike legater for utdanning, individuelle behaov og allmennyttige formål. Søknadsfrist 01. oktober.

APOTEKER EILIF FARSJØS LEGAT

 

Av legatets avkastning skal det deles ut midler for økonomisk hjelp til utdanning av ungdom hjemmehørende i Kragerø.

§ 2 i vedtektene for legatet har følgende ordlyd:

” Legatet har som formål å utdele midler til økonomisk hjelp til ungdom i Kragerø kommune. Til jenter og gutter- til videreutdannelse på kurs og skoler - og som må bo hjemmefra i skoletiden. Kunstfag tas ikke med i fordelingen, heller ikke søker som tar høyere utdannelse. Søknad om stipend sendes legatets styre. Det må redegjøres for formålet og varighet av kurset. Bekreftelse fra skolens administrasjon på opptak til skole/ kurs vedlegges. Stipendiene gis til søkere som må reise fra Kragerø for å studere. Ved utdeling legges det vekt på at det blir en yrkesmessig spredning av stipendene.»

Søknadsskjema kan hentes her eller fås ved henvendelse til Servicesenteret.

Søknaden sendes legatets styre, Rådhuset, Postboks 128, 3791 Kragerø, innen 01. oktober 2016

 

LEGAT FOR UTDANNINGSFORMÅL I KRAGERØ KOMMUNE

Av legatets avkastning skal det hvert 2. år deles ut midler for økonomisk hjelp til utdanning av ungdom hjemmehørende i Kragerø.

§3 i vedtektene for legatet har følgende ordlyd: «Legatets netto avkastning skal innen utgangen av november måned hvert 2. år deles ut i porsjoner til ungdom hjemmehørende i Kragerø kommune.  Legatmidler kan søkes av ungdom som tar utdanning etter grunnskolen.»

 Søknadsskjema kan hentes her eller fås ved henvendelse til Servicesenteret.

Søknaden sendes legatets styre, Rådhuset, Postboks 128, 3791 Kragerø, innen 01. oktober 2016.

 

LEGAT FOR ALLMENNYTTIGE FORMÅL I KRAGERØ KOMMUNE

§3 i vedtektene for legatet har følgende ordlyd: «Legatets netto avkastning skal innen utgangen av november måned hvert 2. år deles ut i porsjoner til humanitære og/eller allmennyttige formål i Kragerø.  Det skal ikke gis midler til formål som i henhold til lov skal dekkes av det offentlige eller til formål som er av politisk art.»

Søknadsskjema kan hentes her eller fås ved henvendelse til Servicesenteret.

Søknaden sendes legatets styre, Rådhuset, Postboks 128, 3791 Kragerø, innen 01. oktober 2016.

 

LEGAT TIL DEKNING AV INDIVIDUELLE BEHOV SOM IKKE IVARETAS AV VELFERDSLOVGIVNING I KRAGERØ KOMMUNE

§3 i vedtektene for legatet har følgende ordlyd: «Legatets netto avkastning skal innen utgangen av november måned hvert 2. år deles ut i porsjoner til søkere bosatt i Kragerø kommune med individuelle behov som ikke ivaretas av velferdslovgivning.» 

Søknadsskjema kan hentes her eller fås ved henvendelse til Servicesenteret.

Søknaden sendes legatets styre, Rådhuset, Postboks 128, 3791 Kragerø, innen 01. oktober 2016.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image