KRAGERØ KOMMUNE PÅ TOPP I INTEGRERINGSARBEID

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Sammenlignet med andre kommuner får Kragerø sine introduksjonsdeltakere i arbeid eller utdanning nærmere et halvt år raskere enn hva man kan forvente (5,7 mnd). Det er best i Telemark og 5. best i landet!

Statistisk sentralbyrå har i rapporten «Introduksjonsordningen i kommunene. En sammenligning av kommunenes resultater» analysert alle flyktninger som har hatt rett og plikt til introduksjonsprogram i den tiden ordningen har eksistert. Analysen har tatt for seg flyktninger som er bosatt hovedsakelig i perioden 2007-2011. Det er sett på varigheten fra en flyktning blir bosatt i en kommune til han/hun kommer i arbeid eller utdanning. Ved hjelp av en analysemodell er det utarbeidet en forventet varighet for hver flyktning, gitt karakteristika ved personen og bosettingskommunen.

Resultatene er samlet på kommunenivå og blant de 82 kommunene som er sammenlignet er det registrert en maksimal forskjell på 22 måneder på gjennomsnittlig observert varighet fra bosetting til arbeid eller utdanning.

Kvinner bruker gjennomgående lengre tid enn menn, men det viser seg samtidig at slike forskjeller bare i liten grad kan forklare de observerte forskjellene mellom kommunene. De «beste» kommunene har en tendens til å være best og de «dårligste» kommunene har en tendens til å være dårligst, også når det er korrigert for variabler som går på flyktningenes kjennetegn og kommunens forutsetninger.

Analysen regner startdato ved bosetting i kommunen og sluttidspunktet da personen kommer seg ut i utdanning eller arbeid, dør eller utvandrer. Dersom ingen av disse utfallene har skjedd før 1. januar 2013, settes sluttidspunktet til denne datoen  

Resultatene viser at flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet i Kragerø bruker i snitt 22 mnd før de kommer i arbeid eller utdanning. Det vil si at i Kragerø kommune kommer flyktningene seg raskere ut i arbeid eller utdanning enn forventningene skulle tilsi. I følge analysen skulle Kragerø med sin kommuneprofil og flyktningeprofil brukt i overkant av 27 mnd på dette arbeidet.

Dette plasserer Kragerø kommune i gruppe med landets beste kommuner i arbeidet med å integrere flyktninger. Sammenlignet med andre kommuner får Kragerø sine introduksjonsdeltakere i arbeid eller utdanning nærmere et halvt år raskere enn hva man kan forvente (5,7 mnd). Det er best i Telemark og 5. best i landet!

Les mer i rapporten ved å følge denne lenken:

http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/149887?_ts=1427a552630

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image