Kragerø kommune ønsker innspill til nye vei-,gate- og plassnavn i Kragerø

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Dette gjelder SFO-tomta ved KBUS, området bak Rådhuset, moloen ut til Gunnarsholmen og Ørviklia på Stabbestad.

Kragerø kommune har fått inn 3 forslag fra Kragerø og Skåtøy historielag til navn på gater og plasser i Kragerø.

  1. SFO-tomta ved Kragerø barne- og ungdomsskole foreslås kalt Eitrems plass.
  2. Området bak Rådhuset fra Rådhusgata til kinoreklamene på husveggen til Evensen-gården foreslås kalt Bodil Biørns gate. Her hadde historielaget Bodil Biørns plass som alternativ.
  3. Moloen ut til Gunnarsholmen foreslås kalt Fernanda Nissens brygge.

pdf.jpg          pdf.jpg          pdf.jpg
Eitrems plass          Bodil Biørns gt          Fernanda Nissen

 

I hyttefeltet i Ørviklia er det bare tildelt et områdenavn «Ørviklia» som eksisterende hytter er adressert etter. I forbindelse med opparbeidelse av nye hytter i feltet etter reguleringsplanen, er det behov for å få vedtatt nye veinavn i området og dermed ønsker vi forslag til navn fra publikum.

Det foreslås at vei 1 i vedlagt kart kalles Ørviklia slik at eksisterende hytter ikke trenger å endre sine adresser.

Vei 2 foreslås kalt Ørvikstubben, og vei 3 foreslås kalt Ørviktoppen.

pdf.jpg
    Ørviklia

 

Eventuelle forslag og spørsmål kan rettes til Kragerø kommune – enhet for bygg og areal v/Hilde J. Skindalen, Pb. 128, 3791 Kragerø, eller e-post: hilde.skindalen@kragero.kommune.no innen 8. mai.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image