Kragerø kommune installerer smart malløsning

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Som første kommune i Norge har Kragerø kommune installert en ny Microsoft Office malløsning. Denne løsningen blir idag brukt i halvparten av danske kommuner.

Kragerø kommune har nettopp gjennomført en suksessfull installasjon av en ny Microsoft Office malløsning som kan brukes i alle offentlige forvaltninger, hvor det årlig fremstilles og utsendes tusenvis av digitale og fysiske brev.

Systemet dynamictemplate er utviklet av TDS i Danmark hvor ca. halvdelen av alle danske kommuner i dag bruker løsningen som sikrer automatisk styring av design og standard-innhold. Resultatet har vært store årlige besparelser i direkte effektiviseringer og forenkling av de ansattes arbeidsprosess på en lang rekke områder.

I Kragerø kommune benyttes saksbehandlingssystemet Public 360 fra Software Innovation som er en viktig del av prosjektet, idet dynamictemplate er utviklet til å integrere med dette systemet, samt en rekke andre fagsystemer. Den smarte og effektive integrasjonen til Public 360 bidrar til at forenkle og forkorte medarbeidernes arbeidsgang, og medarbeiderne kan derfor nøyes med å kun bruke 6 Word maler hvor det tidligere ble benyttet flere hundre typer.

I tillegg til dynamictemplate løsningen har TDS utviklet en signaturløsning til bruk i Outlook for Kragerø kommune. Signaturløsningen tilpasser seg automatisk til den aktuelle bruker med hensyn til avsenderinformasjon og logo.

dynamictemplate løsningen blir markedsført i Norge og Sverige i løpet av 2014, og Kragerø kommune er den første norske kommune som benytter den smarte malløsningen. Parallelt med introduksjonen i Skandinavia er dynamictemplate også blitt installert hos den første engelske kommunen i UK, nemlig Gravesham Council i Kent.

De nordiske landene er i internasjonale kretser kjent for at være blant de ledende i forbindelse med effektive digitaliseringsløsninger til statsforvaltningssystemet, som medvirker til å styrke landenes samfunnsmessige kvalitet og effektivitet. Utenlandske delegasjoner avlegger derfor ofte besøk nettopp i Skandinavia med henblikk på å studere og lære av den digitaliseringsprosessen som allerede er gjennomført i den nordiske offentlige sektor.

Kragerø, den 18. februar 2014

Team Data Solutions A/S                                                        Kragerø kommune

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image