Kragerø kommune har fått innvilget 3.175 mill. til utbygging av høyhastighetsbredbånd.

Oppdatert av: stein ove sannes (11.sep.2017)

Kragerø kommune har fått innvilget kr. 3.175 mill. for utbygging av høyhastighetsbredbånd til områdene Skåtøy, Fossing/Borteid og deler av Kjølebrønd/Litangen.

Kragerø kommune søkte NKOM om tilskudd kr. 3.175.000,- til utbygging av ovennevnte områder, dette ble innvilget i sin helhet.

Utbyggingen vil gi 227 husstander samt næringsdrivende et nytt bredbåndstilbud og vil bidra til å styrke næringsliv, attraktivitet og bolyst i kommunen. En målsetting er at 80% av husstandene i utbyggingsområdene faktisk tar i bruk et nytt bredbåndstilbud.

Kragerø kommune har hatt god dialog med Fiber.no som har bidratt i utarbeidelsen av prosjektets kostnadesoversikt samt mulige traseer og tilknytning til eksisterende aksesser.
Prosjektet ønskes igangsatt snarlig etter at nødvendig anbudsprosess er gjennomført. Det forventes at utbyggingen vil foregå parallelt i de ulike områdene, og at hovedprosjektet
kan ferdigstilles i løpet av 2018.