Kragerø kommune har avsluttet avtalen med RenoNorden

Oppdatert av: stein ove sannes (29.jun.2017)

Kragerø kommune har kommet til enighet med RenoNorden om terminering av avtalen som omfatter innsamling av husholdningsavfall f.o.m. 01.07.17.

Kragerø kommune vil i en tidsavgrenset periode selv stå for innsamlingen av husholdningsavfall med virkning fra og med lørdag 1. juli 2017

Avtalen vil ikke ha noen innvirkning på tjenesteytingen Kragerø kommune forplikter seg til og vil ikke ha store konsekvenser for innbyggerne.

Kommunen har i lengre tid arbeidet med en reserveløsning dersom selskapet ikke kunne ivareta sine forpliktelser i tråd med kontrakten med Kragerø kommune. Kragerø kommune er fornøyd med å ha løst dette i minnelighet med selskapet.

Det er deler av reserveløsningen kommunen nå settes ut i livet for å ivareta innsamling av husholdningsavfall.

Spørsmål omkring avtalen rettes til virksomhetsleder VAR Andreas Tengelsen andreas.tengelsen@kragero.kommune.no

Spørsmål vedrørende drift rettes til konsulent renovasjon Stefan Baugstø stefan.baugsto@kragero.kommune.no