Barnehageopptak 2012/2013

Oppdatert av: stein ove sannes (01.feb.2012)

Opptaket er samordnet og omfatter alle kommunale og private barnehager. Søknadsfrist 1. mars 2012

Opptaket er samordnet og omfatter alle kommunale og private  barnehager:

Blåveisen barnehage  (Trekanten)
Frydensborg Gård barnehage
Hellekirken barnehage
Kalstad barnehage
Rømerverven barnehage
Sannidal barnehage
Siritun barnehage
Skåtøy barnehage
Solsikke barnehage
Levangsheia barnehage
Årø Barnehage

Opptak for samtlige barnehager gjelder fra 16, august 2012, og det tilbys barnehageplass fra 1 – 6 år i alle barnehagene  med unntak av enkelte barnehager på Kragerøhalvøya..
På grunn av situasjonen vedrørende manglende barnehagebygg i sentrum av Kragerø, er det vanskelig å vite før søknadene er inne, hvilke barnehager som kan ta i mot ettåringer og to-åringer.
Blåveisen barnehage tilbyr plass kun til de minste barna, fortrinnsvis ett-åringer
Siritun barnehage er under utbygging med to nye avdelinger som er planlagt ferdigstilt i januar 2013. Barn som søkes til Siritun blir fra august plassert i Løkka barnehage og overført til Siritun når utbyggingen er klar.
Løkka barnehage går dermed ut som søknadsalternativ.

Søknadsprosedyrer:
Søknad til opptak i barnehage foregår elektronisk. Søknadsskjema finner du her.  Hvis dere ikke har tilgang til PC, kan dere kontakte servicesenteret, biblioteket, enheten eller en av barnehagene, som vil tilby hjelp. Aktuelle opplysninger som skal føres i søknaden er: Navn, adresse, personnummer 11 siffer på barn og foresatte, og telefonnr og ønsket barnehage. Opplysninger om den enkelte barnehage finnes på kommunens hjemmesider.
For å kunne planlegge neste års barnehagetilbud er det også viktig at dere som har behov for plass i løpet av barnehageåret (senere enn august) søker i forbindelse med dette hovedopptaket.
Rett til barnehageplass: Søkere som søker til hovedopptaket med søknadsfrist 1. mars og fyller ett år før 1. september har rett til barnehageplass. Søkere som ikke har rett til barnehageplass vil prioriteres gjennom barnehageåret ved løpende opptak når det er ledige plasser.

Søkere som står på venteliste for inneværende barnehageår må søke på nytt hvis det er endringer i personopplysninger, aktuell barnehage eller ønsket oppholdstid.
Ved ytterligere opplysninger kontakt enhet for barnehage, tlf. 35986277 eller 35986279

Søknadsfrist 1. mars 2012
 

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image