Kragerø blant de beste kommunene på kulturområdet

Oppdatert av: Mette Ofstad (09.sep.2015)

I Telemarksforsknings årlige kulturindeks havner Kragerø på 27 plass i landet blant landets 430 kommuner og er nr 2 blant de 18 kommunene i Telemark og for et minimum av midler. Mens Tokke bruker 7 688 kroner pr innbygger bruker Kragerø bare kr 1 584 tilsvarende. Med andre ord får man mye til i Kragerø for lite penger, stor frivillig lokal innsats og eksterne tilskudd/midler.

I 2012 var Kragerø på 26 plass i landet og nr 3 i Telemark. Kragerø scorer mest på områdene frivillighet, sentrale tildelinger, kunstnere, kulturarbeidere og bibliotek. Kragerø scorer derimot middels når det gjelder tilskudd til museer og kulturskoledrift/den kulturelle skolesekken.  Samtidig viser kulturindeksen at bare Siljan og Sauherad bruker mindre kommunale kroner på kultur enn Kragerø kommune i Telemark. Se rangeringen for Telemark her.

Norsk kulturindeks er en beskrivelse av kulturtilbudet og kulturaktiviteten i norske kommuner, regioner og fylker med utgangspunkt i følgende ti kategorier: Kunstnere, kulturarbeidere, museum, musikk, kino, bibliotek, scenekunst, kulturskoler og Den kulturelle skolesekken, sentrale tildelinger og frivillighet.

img_5351_lite.jpg

I kulturindeksen fremgår det at Kragerø har et stort antall kor og korps som dermed scorer høyt i forhold til frivillighet sammen med det faktum at lokale lag og foreninger er gode på å søke momskompensasjon for sine aktiviteter. I forhold til eksterne overføringer nevnes også spesielt tilskudd fra Norsk kulturråd til festivalene.  Skjærgårdsgospel med 300,000,-, Filosofifestivalen med 175,000.- og Skåtøy Vise og poesifestival med 100,000.- kroner. Bare fra Frifond har kulturlivet i Kragerø og kommunen fått tildelt over dobbelt så mye som landsgjennomsnittet. Både i forhold til besøk og utlån på Biblioteket ligger Kragerø blant de «beste» Telemarkskommunene.

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturnivået i norske kommuner. Rapporten utarbeides av Telemarksforsking
med finansiering fra interne midler.
Telemarksforsking er et selvstendig, regionalt forankret forskningsinstitutt med kunder og prosjekter over hele Norge.
Instituttet har ca. 30 forskere fordelt på fem fagfelt som jobber på oppdrag for departementer, direktorater, fylker,
kommuner, regionråd, bedrifter og organisasjoner over hele landet.
Telemarksforsking har sammen med Høgskolen i Telemark i en årrekke vært et sentralt miljø for kulturpolitisk
forskning. Instituttet har i dag fem forskere som jobber med kulturpolitisk forskning på heltid, samt tre seniorforskere
i bistillinger med lang internasjonal erfaring på området. Sammen med Høgskolen i Telemark arrangerer Telemarksforsking
blant annet den årlige konferansen Kulturrikets tilstand. Du kan lese hele rapporten her.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image