Kontakt

Oppdatert av: stein ove sannes (10.jan.2017)

Sjekk www.studiesenteret.no

eller ta kontakt:

Sigrún Sveinsdóttir (stedsansvarlig):
sigrun.sveinsdottir@kragero.kommune.no                    

Telefon: 35 98 59 40