Konstituering i personalsjefstillingen

Oppdatert av: Mette Ofstad (09.sep.2015)

Sissel Helen Hultgren fratrer som kjent personalsjefstillingen i kommunen til sommeren. I denne forbindelse konstitueres Cathrine Fosso (48) i stillingen med virkning fra og med 3. august d.å.

Cathrine Fosso.jpg

Cathrine Fosso er i dag  personalrådgiver i Kragerø kommune. Hun har vært ansatt i personalavdelingen i mange år og har dermed lang  og  bred erfaring innenfor arbeidsfeltet hun nå skal lede. 

 Avklaringen som nå foreligger, sikrer kommunen en periode hvor både gammel og ny  sjef  er på plass  i  avdelingen samtidig.  Dette  forventes å bidra til en god overgang. 

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image