Konfliktrådet i Telemark har ledige verv som megler i Kragerø og Drangedal.

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Er du samfunnsinteressert, har tid og er motivert for nye utfordringer, kan meglervervet være noe for deg.

Konfliktrådets hovedoppgave er å megle i tvister der noen er påført skade, tap eller annen krenkelse. Konfliktrådet behandler både straffesaker og sivile saker. Meglers hovedoppgave er å ta kontakt med og innkalle parter til meglingsmøtet, lede møtet og bidra til en felles forståelse og løsning av konfliktforholdet. En avtale mellom partene formuleres skriftlig og godkjennes av megler.

Megling i konfliktrådet er et offentlig verv hvor man oppnevens for 4 år med mulighet for forlengelse. Timehonoraret er for tiden kr. 130. Konfliktråd er en legmannsordning uten formelle utdanningskrav, men det legges særlig vekt på egnethet.  Søker må være fylt 18 år, ha god vandel (krav om vandelsattest) og ha stemmerett ved kommunevalg. Videre må megler være god i norsk muntlig og skriftlig. 

Konfliktrådet ønsker å sette sammen et meglerkorps ut fra kjønn, spredning i alder, ulik bakgrunn og kompetanse. Alle kommuner er pålagt å tilby slik megling. Megling foregår som regel på ettermiddags- og kveldstid utenom ordinær skoletid og arbeidstid.

Personer med flerkulturell bakgrunn oppfordres til å søke.

Utfylt søknadsskjema og CV sendes konfliktrådet i Telemark innen 1. august 2010. Ønskes ytterligere informasjon, ta kontakt med oss på : telemark@konfliktraadet.no eller på telefon 22032622.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image