Kommuneplan for Kragerø 2014-2026. Avgjørelse i innsigelsessak.

Oppdatert av: stein ove sannes (07.apr.2016)

Kommuneplanens arealdel ble godkjent 3.9.2015, men hadde flere områder hvor det var fremmet innsigelse og hvor planen som følge av dette ikke har hatt rettsvirkning.

Nå har departementet avgjort innsigelsessakene med følgende resultat:

  • Løkstad gård, Jomfruland – campingplass og bryggeanlegg: Godkjent
  • Store Fluer – område for fritidsboliger: Avslått
  • Vestre Gumøy – småbåthavn: Godkjent
  • 11 områder for spredt fritidsbebyggelse i LNF-områder: Avslått
  • 20 områder for spredt bolig- og fritidsbebyggelse i LNF-områder: Disse omgjøres til områder for spredt boligbebyggelse.

Vedtaket har juridisk virkning og kommuneplanens arealdel med plankart og tekstlig del vil bli ajourført med det første.

Departementets vedtak i saken kan leses på regjeringens hjemmeside på denne linken: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kommuneplan-for-kragero-2014-2026.-avgjorelse-i-innsigelsessak/id2481604/

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image