Kommuneplan 2014 - 2026 – endelig versjon.

Oppdatert av: stein ove sannes (20.jul.2016)

Ved vedtak av kommuneplanen 03.09.2015 ble en del områder tatt ut av planens arealdel da disse var gjenstand for innsigelser fra fylkesmannen. Også bestemmelser knyttet til disse områdene var unntatt rettsvirkning.

Nå er disse innsigelsene endelig avgjort i kommunal og moderniseringsdepartementet, og Kragerø kommune kan dermed publisere den endelige versjonen av plankartet med tilhørende tekstlig del og bestemmelser.

Oppdaterte dokumenter kan lastes ned her. Foreløpig er plankart og bestemmelser tilgjengelig som nedlastbare pdf-filer, etter hvert vil endringene i arealplankartet også bli synlig i kommunens kartløsning på hjemmesiden.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image