Kommunedelplanen for en bærekraftig skjærgård i Kragerø

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Varsel om oppstart av arbeid med kommunedelplanen for en bærekraftig skjærgård i Kragerø. Samtidig sender vi ut forslag til planprogram på høring

           
   Annonse              Planprogram