KOMMUNALSJEF HELSE og OMSORG

Oppdatert av: stein ove sannes (01.sep.2017)

Stillingen som kommunalsjef for helse og omsorg er tilbudt Alv Dag Brandal. Brandal, som er 57 år gammel, arbeider i dag som assisterende helse og omsorgssjef i Vinje kommune.

Han er utdannet sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid og ledelse. Alv Dag Brandal har lang og variert erfaring, både som operativ sykepleier og som leder fra helse- og omsorgsstillinger i Bø og Vinje kommuner.  Han har for øvrig nylig flyttet til Kragerø.
Kragerø kommune regner med at Brandal takker ja til stillingstilbudet og at han kan være på plass i kommunalsjefstillingen 8.november.  Nåværende kommunalsjef Vidar Stein Andersen fratrer som pensjonist 1.november.