Kommunale krav

Oppdatert av: stein ove sannes (04.jan.2017)

Gebyr for kommunale krav

 

Gebyr
Gebyr Sats
Gebyr på papirfaktura kr 30,-
1. gangs purring/bet. varsel 1/10 inkassosats
Betalingsoppfordring 3/10 inkassosats
Tvangsfullbyrdelse 1 rettsgebyr

Pr. 01.01.16 er inkassosatsen kr. 670,- og ett rettsgebyr kr. 1.025,-
Det vises til rettsgebyrloven/tvangsfullbyrdelsesloven vedr. andre gebyrer ved tvangssalg med mer. Satsene er gitt i henhold til statlige føringer og korr. iht. disse.