Kloakkutslipp Galeiodden - Urene på Øya

Oppdatert av: stein ove sannes (14.jul.2017)

Det er oppdaget et kloakkutslipp på Øya som forurenser badevannet i området Galeiodden - Urene. Det jobbes nå med å lokalisere og stoppe dette utslippet.

Det vil blir tatt vannprøver og vi vil komme med ny informasjon når vannprøvene viser at badevannet er "friskmeldt".