Klart for høring

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Forslag til vern av Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvern områder er nå sendt på høring. Høringsfrist er 16. august

Vi har gleden av å sende verneforslag for Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområder på lokal og sentral høring. Vi tar gjerne i mot forslag og synspunkter slik at verneforslaget blir best mulig!

Verneforslaget gjelder opprettelse av en nasjonalpark på 124 905 mål i ytre kystområde i Kragerø og to landskapsvernområder på Stråholmen på til sammen 65 mål. Det foreslås samtidig at 17 eksisterende verneområder tas inn i de nye verneområdene og at verneforskriftene for disse oppheves.

Se mer på egen nettside Jomfruland nasjonalpark

 

Tidsfrister

Frist for uttalelser i den lokale og regionale høringen er 15. august 2015.

I den sentrale høringen er tidsfristen 31. august 2015.

Send gjerne uttalelsen på e-post til jomfruland@fylkesmannen.no.

Åpne møter

Det vil bli holdt følgende åpne dialogmøter i forbindelse med høringen:

Torsdag 11. juni kl. 18.00-20.00 på Rådhuset i Kragerø

Lørdag 20. juni kl. 11.30-15.30 på Velhuset på Jomfruland

Lørdag 4. juli kl. 14.00-16.00 på Stråholmen