Kjøp av kommunal tilleggstomt

Oppdatert av: stein ove sannes (04.jan.2017)

Priser på kjøp av kommunal tilleggstomt

 

Prisregulativ
Størrelse på tilleggstomt
Priser
Kr/m2 Markedspris
Minstepris kr 7.500,-
Gebyr Kr 1.000,-
Tinglysningsgebyr Etter gjeldende satser, for tiden 525,-