Kjøp av bolig- og næringstomter

Oppdatert av: stein ove sannes (04.jan.2017)

Kjøp av boligtomt i kommunalt boligfelt

 

Priser

Boligfelt

Kr/m2     

Refusjon/ anleggsbidrag

Sjådamveien

Kr 51,70

Kr 103 619,-

Stabbestad

Kr 47,00

Kr 200 581,-

Sjådammen

Kr 51,70

Kr 304 940,-

Sollia

Kr 31,00

Kr 75 000,-

Holt II

kr. 39,70 kr. 360 644
Bråtøyskogen kr. 100,00 kr. 285 396

 

Tinglysningsgebyr: Etter gjeldende satser, for tiden 525,-

Dokumentavgift:    Etter gjeldende satser, for tiden 2,5%

I tillegg kommer kostnader til oppmåling av parsellen (se eget gebyr).


Priser for kjøp av næringstomter
Kr 12,50 per m2