Kirkesund, Skåtøy. Utvidelse av planområdet og endring av del av gjeldende plan. Plan-id 37b

Oppdatert av: stein ove sannes (02.feb.2016)

Det varsles oppstart av planarbeid for utvidelse og endring av del av reguleringsplanen for Kirkesund, Skåtøy.

Formål med planen er bygging av fritidsboliger, kolonihagehytter og bryggeanlegg. Tiltakshaver er Bjørn Arne Halvorsen og plankonsulent er Planhuset AS.

Merknader i forbindelse med planoppstart sendes plankonsulenten med kopi til Kragerø kommune.

pdf.jpg          pdf.jpg          pdf.jpg
Aviser                        Naboer                       Oversiktskart 1:5000

pdf.jpg          pdf.jpg
Myndigheter                Oversiktskart 1:2000

Frist for merknader: 3.mars 2016.