Kalstad skole vant igjen!

Oppdatert av: Mette Ofstad (17.mai.2013)

Det var stor stemning og skyhøye forventninger da 65 elever fra Kalstad skole, Stathelle barneskole i Bamble og Myrene skole i Porsgrunn møttes på Statoils Forskningssenter til finale i Ungt Entreprenørskaps konkurranse SMARTERE Energi nylig.

De 65 elever fra 6. og 7. klassene deltok i finalen i Ungt Entreprenørskaps konkurranse SMARTERE Energi onsdag 8. mai. Det er fjerde året denne konkurransen avholdes.

Juryen i år besto av Stein Trygve Briskeby, Øystein Engen, Rut Marit Seim fra Statoils Forskningssenter på Herøya og Haldor Kaasa, daglig leder i Vest-Telemark Næringsutvikling.

-Elevene har jobbet intensivt med oppgaven de siste ukene. Oppdraget har vært å etablere et energiselskap på Jomfruland som skal produsere energi til beboerne på Jomfruland, forklarer Jørn Paus, ledende forsker og forretningsutvikler i Statoil og styremedlem i Ungt Entreprenørskap Telemark. Oppgaven har bydd på utfordringer som kommersielle selskap må ta hensyn til som f.eks vurdering av tilgjengelige energikilder, og elevene har måttet forholde seg til de lover og regler som gjelder bygging av slike anlegg.

Elevene skulle også utarbeide en forretningsplan for energiselskapet og lage en fysisk modell som viste anlegget i sin helhet. I tillegg skulle prosjektet presenteres for en jury i en PowerPoint-presentasjon.

Vinneren i år, som i fjor,  ble Kalstad skole, som går videre til den nasjonale konkurransen. Men i år gikk også 2. plassen til Kalstad skole.  I 2012 ble Kalstad skole nummer to i den nasjonale finalen.

-Dette er veldig moro og inspirerende, sier Jørn Paus som var tilstede under finalen og som registrerte hvor engasjerte elevene var.  

Men uten den iherdige og målbevisste innsatsen fra lærerne på Kalstad skole hadde ikke dette vært mulig. Uten  engasjementet til Marianne Stärk Gürrich og hennes forståelse for hva som er kritisk for gjennomføring av et slikt arrangement, ville ikke dette vært mulig.

Elevenes idéer blir tatt på alvor og de får tilbakemelding på hvorfor deres idéer er bra. Ved å jobbe i grupper gir oppgaven tilbud både til de elevene som er teoretisk sterke og til de som er mer praktisk anlagte.  Dette er en øvelse i å jobbe sammen i grupper samtidig som det er meget god øvelse i å få frem ferdighetene til alle i gruppen. Slik er det jo også i verden utenfor skolen.

Programmene til Ungt Entreprenørskap (UE) går fra barneskole, ungdomsskole, videregående til  høgskolenivå og gir elever og studenter store muligheter til å tørre og tenke nytt og "ut av boksen" og stimulerer til å se nye løsninger og utnytte disse.

Gjennom deltakelse i UE’s programmer får elever og studenter innsikt og erfaring med reelle utfordringer og praktisk veiledning i nytenking og entreprenørskap.

En slik unik erfaring bidrar til økt forståelse for samspillet mellom samfunn og næringsliv og vil over tid gi en positiv effekt og kunne føre til at disse ungdommene bidrar til økt næringsutvikling som voksne.

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som samarbeider med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører.

Les mer om Ungt Entreprenørskap her. Bildene over er tatt av Ragnar Balterød.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image