Jomfruland kan bli nasjonalpark

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Den største miljøsatsingen i Telemark på mange år kan være en realitet. Miljøverndepartementet har gitt Fylkesmannen klarsignal om at utredningsarbeidet for Jomfruland som nasjonalpark kan settes i gang.

Initiativet fra Fylkesmennene i Telemark og Aust Agder bærer frukter. Kommunene har sagt seg positive til å være med. I tillegg til Jomfruland og havområdet rundt, vil Raet nasjonalpark også berøre Arendal og Grimstad. Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell  er positiv til oppstart av en verneplanprosess forutsatt at de berørte kommunene går inn for det. Det legges stor vekt på at kommunene skal medvirke aktivt.

I Østfold har en allerede Ytre Hvaler nasjonalpark, som er svært godt mottatt. I Vestfold har de kommet godt i gang med Færder nasjonalpark.

  • Vi ser fram til en god prosess framover sammen med Kragerø kommune og de som har interesser i den ytre delen av skjærgården. Prosessen med vernet vil ha en åpen start, og arbeidsplan og organisering vil bli bestemt sammen med kommunen, sier avdelingsdirektør Morten Johannessen ved Miljøvernavdelingen ved Fylkesmannen i Telemark.
  •  Vi vil samarbeide med Fylkesmannen i Aust-Agder og vil komme tilbake med mer informasjon om hvordan arbeidet blir gjort, fortsetter han. Staten vil ta kostnadene.

Naturmangfold

Fylkesmannen ser store muligheter for Jomfruland nasjonalpark. Den vil sikre at viktig naturmangfold både i sjø og på land blir tatt vare på i framtida.  Vi som bor i regionen får et sterkere forhold og større stolthet til det flotte området. Vi vil bruke den mer og få gode naturopplevelser. Ikke minst kan nasjonalparken øke attraksjonskraften for besøkende både fra ut- og innland, og være positivt for næringslivet.  Når nasjonalparken er på plass,  vil den bli forvaltet lokalt gjennom et nasjonalparkstyre sammensatt av representanter fra de berørte kommuner og fylkeskommuner.

 

Avgrensing og utarbeidelse av regler for nasjonalparken skal skje i samarbeid med kommunen og de som har interesser i området, men grovt sett vil den kunne omfatte eksisterende verneområder samt arealer på land og i sjø hvor det er dokumentert viktige verneverdier som f.eks ålegrasenger.

Muligheter, ikke problemer

  • Vårt utgangspunkt er at nasjonalparken skal skape muligheter, og ikke problemer.

På sjøsiden vil det i praksis ikke bli noen forandringer. Vanlig fiske fra båt og med redskap som garn og teiner bør kunne fortsette som før. Det samme gjelder regulær ferdsel med båt, bading og andre aktiviteter, sier avdelingsdirektør Morten Johannessen.

På landsiden vil nasjonalparken i liten grad ha betydning for de som har hytter, da de fleste antakelig vil bli liggende utenfor det aktuelle verneområdet.

  • De som har hytte som eventuelt kommer innenfor, vil selvfølgelig få beholde den og bruke den som før, holde den ved like og utvikle den i et rimelig omfang, samt skjøtte tomta. For de som har større eiendommer der deler kommer inn i nasjonalparken, vil tapte inntekter bli kompensert for gjennom erstatninger fra staten. Erstatninger vil bli utbetalt etter ryddig prosess som er utprøvd i mange vernesaker, avslutter han.

Arbeid framover

For å sikre en god prosess er det viktig å ha tilstrekkelig tid. Fylkesmennene legger opp til en planprosess på cirka tre år. Dette innebærer at en ny nasjonalpark kan komme på plass i 2016.

Kontaktpersoner:

Kari Nordheim-Larsen, fylkesmann – tlf 35586114/ 48867726

Morten Johannessen, avd direktør miljøvernavdelingen, tlf 35586153/90132367

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image