JA TIL BIOGASSANLEGG

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Grenlandskommunene Bamble, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien har alle sagt ja til etablering av Grenland Vestfold Biogass – GreVe Biogass. Det innebærer at matavfall og noe kloakkslam vil bli behandlet i biogassanlegg.

Biogassen planlegges tatt i retur til Grenland, hvor den kan benyttes som drivstoff til busser.

GreVe Biogass er et samarbeidsprosjekt hvor 5 kommuner i Telemark og 12 kommuner i Vestfold har gått sammen om å etablere et biogassanlegg for behandling av matavfall og kloakkslam. Hensikten med prosjektet er å redusere klimautslippene og å bidra til bedre utnyttelse av avfallet.

GreVe Biogass vil være det første av sitt slag i Norge med produksjon av biogass som erstatning for fossilt drivstoff, og med komplett infrastruktur for lagring og bruk av biogjødsel. Målet er at vi i regionen Vestfold/ Grenland skal bygge et biogassanlegg som vil bidra til både kostnads- og miljøeffektiv behandling av matavfall. 

Den totale klimabesparelsen for Grenland er beregnet til rundt 3.800 tonn CO2-ekvivalenter, tilvarende utslipp fra om lag 2.300 personbiler/år.

Enova har bevilget 40 millioner kr i støtte til prosjektet. Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova sier følgende: «Dette er et godt forberedt og forankret prosjekt som viser hvilke muligheter som ligger i biogassproduksjon. Anlegget vil sørge for at bussene og avfallsbilene i Grenland og Vestfold kan kjøre på drivstoff laget av husholdningsavfall. Dermed kan fossil og forurensende energi erstattes av en fornybar og miljøvennlig ressurs».

GreVe Biogass forventes å kunne være operativ fra og med 2015.

  • Biogass lages av slam, matavfall, organisk næringsavfall og husdyrgjødsel. Denne gassen kan utnyttes som drivstoff, til oppvarming og i el-produksjon. Prosessen skjer i et biogassanlegg. Det er en rekke industrielle biogassanlegg under planlegging i Norge.
  • Biogass dannes når organisk materiale brytes ned av mikroorganismer i et miljø uten lufttilgang (oksygenfritt miljø). Dette er naturlige prosesser i naturen.
  • Urenset biogass består av 60-65% metan. Resten er karbondioksid og små mengder forurensninger som hydrogensulfid og ammoniakk. Metan er også hovedbestanddelen i vanlig naturgass.
  • Biogass er klimanøytralt, og bidrar ikke til drivhuseffekten.
  • Biogjødsel er en del av et naturlig kretsløp, og produseres i samme prosess som biogass.
  • Biogjødsel er et fullverdig produkt som inneholder alle de viktige næringsstoffene som jorden trenger, og kan erstatte bruk av kunstgjødsel i landbruket.
  • Biogjødselen kan spres hvert år.

 

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image