Internrevisjon av tjenesten Individuell plan

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Koordinerende team i Enhet for helse og rehabilitering har gjennomført internrevisjon av tjenesten Individuell plan.

Resultatene viser at arbeidet med individuelle planer i Kragerø kommune jevnt over gjøres i tråd med forskriften.

Det ble likevel funnet enkelte avvik som gjelder manglende samtykke fra bruker ved utarbeiding av planen, noe mangelfull referatføring fra ansvarsgruppemøter, samt mangelfulle rutiner for evaluering av igangsatte tiltak.

Internrevisjonen ble supplert med en brukerundersøkelse. Denne gikk ut til de som har tildelt koordinator og som har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Selv om svarprosenten dessverre var lav, viser tendensen at innbyggere med behov for koordinerte tjenester stort sett er godt fornøyd med koordinator og arbeidet som gjøres rundt de individuelle planene. Dessverre registrerer vi likevel at det er et forbedringspotensiale når det gjelder samarbeid mellom involverte instanser. Dette er nettopp noe av hovedformålet ved individuell plan og må derfor tas på alvor.

Siden svarprosenten var relativt lav og besvarelsene var anonyme, velger vi å gi denne felles informasjonen om resultatene, framfor å sende ut til samtlige som var invitert til å delta!

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image