INNFØRING AV INNKJØPS- OG ANSETTELSESSTOPP I KRAGERØ KOMMUNE

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Rådmannen har i dag besluttet at det, med øyeblikkelig virkning, innføres innkjøps- og ansettelsesstopp.

Ordningen, som også omfatter inntak av vikarer, bruk av overtid og gjennomføring av tjenestereiser, gjelder for perioden 10. oktober til 31. desember 2012. 

Innkjøps-/ ansettelsesstoppen er begrunnet i kommunens særdeles vanskelige økonomiske situasjon. Siktemålet med ordningen er å unngå eller begrense det regnskapsmessige underskuddet ved årets slutt.

Konsekvenser ved innføring av ordningen:
Ordningen vil kunne føre til at kommunale tjenester stilles i bero fra dags dato og ut inneværende kalenderår. Ordningen vil også kunne føre til konsekvenser for såkalte lovpålagte tjenester.

Unntak fra ordningen:

  • Forhold som kan true liv og helse.
  • Ordningen gjelder ikke for kommunens investeringsbudsjett.
  • Ordningen gjelder ikke for virksomhet/aktiviteter som er 100 % finansiert av eksterne midler.  De selvfinansierende tjenestene omfattes også av dette unntaket.
     

Forankring av rådmannens beslutning:

Rådmannens beslutning om innkjøps- og ansettelsesstopp vil bli gjenstand for ordinær politisk behandling i forbindelse med drøftingen av 2. tertialrapport, jf. forestående behandling i formannskapet den 16/10-2012 i og kommunestyret den 25/10-2012.


 

 

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image