Faste vanningsrestriksjoner i Kragerø

Oppdatert av: stein ove sannes (19.jul.2017)

På grunn av høyt vannforbruk minner vi om faste vanningsrestriksjoner i Kragerø kommune. Dette gjelder i hele kommunen inkludert skjærgården.

Vanning skal foregå etter følgene regler med unntak av fritidseiendommer i  skjærgården:

Datovanning relatert til partall-oddetall på husnummer, det vil si vanning annenhver dag.  
Eiendommer med like husnummer, 2-4-6 osv. kan vanne på datoer med partall. Eiendommer med ulike husnummer, 1-3-5 osv. kan vanne på datoer med oddetall. Abonnenter uten husnummer kan vanne tirsdager, torsdager og lørdager.

Vanning med spreder- slange er kun tillat i tidsrommet 20 00 til 22 00 på vanningsdag.

Skjærgården:

Det er forbud mot vanning på fritidseiendommer i skjærgården

Vanning med spreder/slange og automatiske vanningsanlegg er forbudt av hensyn til abonnentene.
Vannledningene i skjærgården er ikke dimensjonert for vanning og for høyt forbruk medfører trykktap og bortfall av vann for utsatte eiendommer i skjærgården.

Kun vanning med kanne er tillatt