Infoskriv til grunnskolens foresatte

Oppdatert av: Mette Ofstad (09.sep.2015)

I forbindelse med innføringen av innkjøps- og ansettelsesstoppen i kommunen, har det blitt en del forespørsler til skolene og til den sentrale skoleadministrasjonen. Fredag ble det sendt ut et informativt notat til de foresatte om hvordan skolene vil håndtere stoppen.

Innkjøps- og ansettelsesstoppen startet 10. oktober og vil vare ut året. En stor utfordring for skolen blir vikarbehovet som er temmelig konstant gjennom året. Nå vil skolene legge opp til å inndra delingstimer, slå sammen klasser og i noen tilfeller kun ha tilsyn i enkelte timer. Det vil bli satt inn vikar ved lengre fravær for å sikre undervisningstilbudet. Vikarbehovet vil også reduseres ved at man vil unngå møter og kurs i undervisningstiden.

Barn med helt spesielle behov vil bli prioritert. Det vil også elevene på 10. trinn, da terminkarakteren til jul brukes som grunnlag for søknad til videregående skole.

SFO vil til tider kunne ha lavere bemanning. Også her vil barn med helt spesielle behov prioriteres.

- Målet er å unngå og sende elever hjem, sier skolesjef Gro Lien. Hun sier at unntaksvis kan dette skje, men det gjelder da de eldste elevene, og skal i tilfelle kun gjelde enkelttimer, understreker hun.

Brevet til de foresatte kan i sin helhet leses her.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image