Informasjonsmøte om forslag til «Sentrumsplanen 2013 – Vern og utvikling»

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

For å få til en bredest mulig deltakelse og et godt engasjement i forbindelse med høringen, innbyr Kragerø kommune til et informasjonsmøte i kommunestyresalen mandag 17. juni kl. 19.00.

Prosjektleder/kommunearkitekt Jan Abrahamsen vil orientere om planens innhold og føringer.

Forslaget til «Sentrumsplan 2013 – Vern og utvikling – fortid former fremtid» er vedtatt sendt ut på høring og offentlig ettersyn. Fristen er satt til 19. august. Planen er omfattende og består av 5 deler: «Sentrumsplan 2013 - Vern og utvikling», Plankart, Bestemmelser, Estetiske retningslinjer og handlingsplan og ROS-analyser, Risiko- og sårbarhetsanalyser. Planens hoveddokument inneholder også en revisjon av «Våre felles møteplasser».

Planen har store visjoner for et fremtidig sentrum hvor, som plantittelen tilsier, både vern og utvikling er sentralt. Planen vektlegger at et levende Kragerø sentrum er betinget av at vi tar vare på tradisjoner og det unike bygningsmiljøet byen har, samtidig som man tilrettelegger enda bedre for handel, næringsliv og beboelse. Det finnes virkemidler gjennom planverk og tilskuddsordninger, men en riktig utvikling forutsetter et bredt samarbeid mellom alle aktører i sentrum. Av den grunn er det viktig at de som berøres av planen eller har generell interesse av den medvirker i planprosessens innspurt gjennom høringsdeltakelse.

Utgangspunktet for «Sentrumsplan – Vern og utvikling» er at Kragerø kommunestyre i forbindelse med arbeidet med revisjon av kommuneplanen for 2008 – 2020 vedtok at det skulle utarbeides en verneplan for Kragerø sentrum. Som nevnt baserer planen seg på at Kragerø er både gammel, original og har sine særpreg. Det er derfor avgjørende å sikre byens særtrekk, identitet og historie for framtida. Derfor haster det med å få utarbeidet en verneplan for Kragerø, ble det hevdet i saksframlegget den gang. Videre ble det pekt på viktigheten av at kommunen gir god informasjon og inngående hjelp til å forstå hva det innebærer å eie et hus i et gammelt bygningsmiljø. Målet skal være å veilede innbyggerne når det gjelder reparasjon, vedlikehold og bevaring. Kommunen skal sette stort fokus på at detaljer og lesbarhet ikke skal forsvinne fra eldre hus. Nettsider og informasjonsfoldere skal hjelpe til å følge opp verneplanen i praksis.

Saken og de trykte vedleggene er elektronisk tilgjengelig her

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image