Informasjonsmøte Kalstadtjenna og Kalstad Livsløpspark

Oppdatert av: stein ove sannes (29.sep.2017)

Arbeidsgruppa som har jobbet med utvikling av Kalstadtjenna og Kalstad Livsløpspark ønsker å invitere til informasjons- og dialogmøte 04.10 klokka 18.00, i Kommunestyresalen.

Berørte lag og foreninger er invitert til møtet, men møtet er selvfølgelig åpent for alle interesserte.

På møtet vil vi orientere om status og fremdrift for Livsløpsparken og for etableringen av sti rundt Tjenna. Vi har fått laget en 2D-modell for livsløpsparken som vi ønsker å presentere. Samtidig vil vi orientere om økonomi og tilskuddsmuligheter for prosjektene.

Arbeidsgruppen ser det som viktig at vi får en nær dialog med brukere av områdene i den videre planlegging og fullføring av prosjektene. Vi ønsker innspill både i forhold til utforming av sti rundt Tjenna og i forhold til Livsløpsparken.

Livsløpsparken er så langt planlagt i forhold til hvilke hovedaktivitetsområder den skal romme, men innholdet i hvert område er ikke planlagt i detalj. Det er viktig at vi får tilbakemeldinger på hvilke
 

Med det håper vi at så mange som mulig kommer og deltar i en god kreativ prosess videre. Vel møtt!
 

Med hilsen
Arbeidsgruppa for Kalstadtjenna og Kalstad Livsløpspark og Kragerø kommune, kultur.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image