INFORMASJONMØTE OM JOMFRULAND NASJONALPARK

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Fylkesmannen og kommunen arrangerer et åpent informasjonsmøte om planene lørdag 9.mars kl 12.30 på Jomfruland Velhus (rett opp for Tårnbrygga).

Fylkesmannen i Telemark  har i igangsatt arbeid for etablering av Jomfruland nasjonalpark.  Arbeidet er helt i startfasen og det er ønskelig å gi best mulig informasjon til de som kan bli berørt  i en tidlig fase.

Fylkesmannen i Telemark Kari Nordheim Larsen og ordfører i Kragerø Kåre Preben Hegland vil delta. Det vil bli gitt orientering om organisering, prinsipper og foreløpig prosjektplan. Videre om avgrensningen av området og om naturverdier og næringsinteresser innenfor området. Færder nasjonalpark er nylig etablert i Vestfold – det vil bli orientert  om prosessen der.  Vesentlig mål med møtet er å gi de som møter fram mulighet til å stille spørsmål og komme med synspunkter. Møtet vil bli annonsert i lokalavisene.

Offentlig transport til/ fra Jomfruland:

Ferge fra Kragerø kl. 11.10 – retur fra Jomfruland (taxibåtrute tlf 40 00 58 59) kl 16.00.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image