Informasjon om Levangsheia SFO

Oppdatert av: stein ove sannes (04.sep.2017)

I SFO, der takhøyden og leken er uendelig, trives barna godt. SFO skal og er et tilbud om meningsfylt fritid hvor barna selv kan bidra med innholdet. Vi voksne skal være gode rollemodeller :) Tiden barna tilbringer i SFO kan utgjøre en like stor del av skolehverdagen som det undervisningen gjør. Vi opplever at de fleste barna gleder seg også til denne delen av dagen. Her kan de leke fritt, delta på ulike aktiviteter og være sammen med venner. I samarbeid med foresatte, skal SFO bidra til at barna får en trygg og stabil hverdag.Vi skal være en naturlig del av skolen med vekt på samme grunnsyn og holdninger. Levangsheia SFO har spesielt fokus på lek, gode opplevelser, kosthold, fysisk aktivitet, sosial læring samt at barna skal bli sett som den de er. Vi ser frem til å tilbringe tid sammen med barna deres:) Hilsen oss på SFO

Oversikt over Informasjon om Levangsheia SFO
Tittel Dato
Måltider 07.09.2017 09:48
Ansatte 04.09.2017 02:26
Kvalitet og innhold 04.09.2017 02:26
Dagsrytme 04.09.2017 02:26
Nye sprell på SFO 04.09.2017 02:26