Informasjon etter brann i Kil renseanlegg

Oppdatert av: stein ove sannes (05.jun.2017)

Brannen har ingen innvirkning på drikkevannet og kan brukes som vanlig. Avløp fra anlegget vil i en periode gå urenset ut i Kilsfjorden, i hovedledning ca 1 kilometer ute i fjorden.