Infohefte 2017 - 2018

Oppdatert av: Stig Lemvik (01.aug.2017)

Infoheftet - mye nyttig informasjon for alle

Her er det samlet mye informasjon om skolen. Heftet er laget til de foresatte i 1. klasse, og ble delt ut på infomasjonsmøtet juni 2017. Hvis du åpner linken, får du mye informasjon om skolen kommende år. Lykke til! /www/kragero/resource.nsf/files/867442387-infohefte_til_hjemmene_i_1_klasse_-_vaar_2017/$FILE/infohefte_til_hjemmene_i_1_klasse_-_vaar_2017.pdf