Info om Barthebryggaprosjektet pr. 20.04.2017

Oppdatert av: stein ove sannes (21.apr.2017)

Man får til å åpne for at 17. mai-torget kan gå forbi Barthebrygga, fra Edvard Munchs vei, forbi kunstskolen og videre mot sentrum

Det sørges for sikring med gjerder mot byggeplass og sjø.

Fremdriftsplanen følges og prosjektet forventes ferdigstilt innen juni.