Individuell plan

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få en individuell plan. Til å koordinere tjenestene og bistå deg i arbeidet med planen, får du tildelt en koordinator. Koordinator skal også være din hovedkontaktperson i tjenesteapparatet. Den individuelle planen skal beskrive mål for arbeidet, hvilke tiltak og tjenester du kan forvente å få, hvem som skal gi dem, og til hvilken tid. Dette gjelder alle typer tiltak, som for eksempel behandling, sosiale tjenester, bosted, jobb og skole. Det er en forutsetning at den det gjelder, eller foresatte, selv deltar aktivt i arbeidet med planen. Den ansatte du først henvender deg til, har ansvar for å sørge for at arbeidet med den individuelle planen blir igangsatt. Koordinerende team fatter vedtak på individuell plan og tildeler deg en koordinator. Ønsker du en individuell plan eller er i tvil om du fyller vilkårene, kan du selv ta kontakt med Koordinerende team på telefon 35 98 62 87, 35 98 62 88 eller 35 98 62 91.


Du kan også søke om individuell plan ved hjelp av søknadsskjema til Helse og rehabilitering
 
Mer informasjon http://www.shdir.no/psykiskhelse/psykisk_helsevernloven/individuell_plan_79191