Idrettshallen - utleie

Oppdatert av: stein ove sannes (04.jan.2017)

Utleiepriser Kragerø idrettshall

Priser
Beskrivelse
2017
Timeleie per hall
Kr 175,-
Arrangementer per hall de første 2 timene
Kr 515,-
Påfølgende påbegynt time
Kr 175,-+ 15% av bill. inntekter
Utleie til aktiviteter for barn og unge under 18 år
Gratis
Arrangementer m/overnatting
Kr 31,- per person per natt
Store arrangementer
Beskrivelse
2017
Alle store arrangementer (Over 500 deltakere) i regi av frivillige og lokale lag og foreninger m/overnatting
Kr 21,- per person per natt