Miljøplan i jordbruket

Oppdatert av: Stein O Sannes (09.sep.2015)

INFORMASJON OM MILJØPLAN (TRINN 1) I JORDBRUKET.


Alle som søker om produksjonstilskudd i jordbruket må ha en miljøplan (trinn 1). Miljøplanen skal bestå av kart, gjødslingsplan, sprøytejournal, sjekkliste, tiltaksplan og dokumentasjon på gjennomføring av tiltaksplan. Mangler miljøplan gir det reduksjon i tilskuddet.

Sjekkliste
Det er utarbeidet en sjekkliste for dokumentasjon av viktige miljøforhold. Sjekklista er sendt ut til de som søker om produksjonstilskudd. På nettstedet : www.slf.dep.no undermeny : Skjema finnes også sjekklisten ( SLF-464 B). Lista er også lagt inn som vedlegg til denne
informasjonen.

Frist for utfylling av sjekklista er 15.november hvert år. Det skal svares for inneværende kalenderår. Lista skal oppbevares av bonden (foretaket).


Kart.
Ta kontakt med jordbrukssjefen i tlf. 35 98 63 41. Kart over egen eiendom finnes også på hjemmesidene til Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) med adresse: www.nijos.no/gardskart/

Gjødslingsplan

Utstyr til å ta ut jordprøver
Kommunen låner ut jordbor og har nødvendig materiell for innsending av jordprøvene.

Utarbeiding av gjødslingsplan.
Anne Johanne og Erik Dahl i Bamble påtar seg å utarbeide planer.
Telefon : 35 97 42 97.
Postadresse : Dalsveien 88 , 3960 Stathelle
E-post : er-dahl2@online.no
Det betales en grunnpris pr. plan med tillegg for antall skifter m.m..

Sprøytesjournal .
For yrkesmessig bruk av plantevernmidler skal det føres en journal med opplysninger om på hvilket skifte og i hvilken kultur det sprøytes. Skadegjører , preparat, dosering, og sprøytetidspunkt skal føres i journalen. Journalen skal oppdateres etter hver sprøyting som gjennomføres.

Tiltaksplan .
Dersom sjekklista viser at viktige miljøforhold ikke er tatt vare på skal eieren lage en plan for gjennomføring av nødvendige tiltak. Planen må gjenspeile en prioritering av de viktigste tiltakene med realistiske frister for gjennomføringen. Når tiltakene er gjennomført dokumenters dette ved å markere datoer for gjennomføringen i planen.
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image