Rusomsorg

Oppdatert av: Stein O Sannes (09.sep.2015)

Gjennom råd, veiledning og hjelpetiltak kan sosialtjenesten hjelpe den enkelte til å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler. På tilsvarende måte skal det gis råd, veiledning og hjelp til vedkommendes familie og pårørende. I Kragerø er det nå ansatt en miljøterapeut i sosialtjenesten. Vedkommende skal gi oppfølging til personer med rusproblemer, dobbeltdiagnose rus/psykiatri eller på legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i eget hjem, samt bidra til ulike rehabiliteringstiltak. Rusfeltet disponerer 4 plasser i Grønn omsorg, fortrinnsvis for personer fra LAR.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image