«Hvordan kan rus ramme hele familien”

Oppdatert av: stein ove sannes (09.feb.2017)

NKS Veiledningssenter og Kragerø kommunes aktivitet og mestringsteam inviterer til temakveld tirsdag 14. februar kl 18.00 -20.00.

Det å leve med andres rusmisbruk påvirker en både fysisk og psykisk, i arbeidsliv og sosialt. 

Vi ønsker å fokusere på hvordan vi kan mestre hverdagen som pårørende best mulig og deler og høster erfaringer rundt temaet.

NKS Veiledningssenter og Kragerø kommunes aktivitet og mestringsteam inviterer til temakveld

tirsdag 14. februar kl 18.00 -20.00

Sted:     Kragerø sykehus, kantinen i 2 etg.

Tema:   Rus som familiesykdom. 

Innlegg av Ronny Rene Nielsen fra A-Larm og en pårørende fra Kragerø. 

Musikalsk innslag av Kjetil Valldal med flere. 

 

Enkel servering.

Arrangementet er gratis.

For mer info: 35527705

 

VELKOMMEN!